เกี่ยวกับเรา

" เรามุ่งมั่นเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพ ปฎิบัติงานเยี่ยงมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ทั้งยังตระหนักถึงการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง "

5/5

ความน่าเชื่อถือ

ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากกรมการขนส่งทางบก


ประสบการณ์

ประสบการณ์ในการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร มากกว่า 20 ปี


คุณ วิไล ชั่งใจ

Managing Director

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรวิไล ประกอบกิจการเดินรถโดยสารไม่ประจำทาง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยคุณวิไล ชั่งใจ
ในระยะแรกทางห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรวิไล ให้บริการรถโดยสารพัดลมจำนวน 4 คัน วิ่งให้บริการรับ - ส่งพนักงานในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และได้ขยายกิจการเป็นรถโดยสารปรับอากาศขนาด 42 - 45 ที่นั่ง , รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 52 ที่นั่ง และรถตู้ปรับอากาศ ซึ่งปัจจุบันมีรถโดยสารปรับอากาศและรถตู้มากกว่า 120 คัน และพนักงานในความดูแลมากกว่า 130 ชีวิต ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรวิไลให้บริการทัศนาจรทั่วประเทศและรับ-ส่งพนักงานให้กับโรงงานต่างๆ เช่น

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์)

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)

บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

บริษัท เอ็มอีพี เฮคซ่า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ที เอส เคมีคอล จำกัด

บริษัท เฟล้ปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เด็นโซ่เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (เทพารักษ์)

บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด

บริษัท อันเด็น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด