รถตู้รับส่งพนักงาน

รถตู้รับส่งพนักงาน

รถตู้รับส่งพนักงาน รถตู้รับส่งของเราเป็นรถตู้ VIP 10 ที่นั่ง มีมาตรฐานความปลอดภัย ตกแต่งภายในตัวรถให้ทันสมัย ด้วยGPS กล้องวงจร โทรทัศน์และเครื่องเสียง เครื่องอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งอุปกรณ์นิรภัย ที่ทุบกระจกรถ รถตู้ให้บริการของเราเป็นรถโดยสารไม่ประจำทาง เราไม่ใช้รถเวียนจึงทำให้ลูกค้าสามารถจัดตารางรถได้โดยสะดวก นอกจากนี้กรณีฉุกเฉินเรายังมีรถและคนขับรถสำรองเพื่อให้สามารถเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารได้โดยทันที

 

พนักงานขับบัสและรถตู้ของเราได้รับการอบรมการขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกันปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งทุกวันก่อนออกเดินทางพนักงานขับรถรับส่งได้รับการเป่าทดสอบแอลกอลทั้งกะเช้าและกะเย็น และได้รับการตรวจสารเสพย์ติดเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อให้ได้มาตราฐานความปลอดภัยตาม ISO 9001:2015 

 

 

ตัวอย่างเขตการ บริการรถตู้รับส่ง ชลบุรี สมุทรปราการ ระยอง ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร สามโรง คลองด่าน 

เรามีบริการรถรับส่งทั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมและ นอกนิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหากรรมเวลโกร

5/5
รถตู้ VIP
รถรับตู้รับส่งพนักงาน3
รถตู้ VIP
รถตู้ VIP