ร่วมงานกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิไล

5/5

รับสมัครพนักงานขับรถจำนวนหลายอัตรา
มีความมั่นคง

มั่นใจได้ในความมั่นคงด้วย
ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ

มีสวัสดิการ

สวัสดิการที่พนักงานทุกคนพึงมี
เลือกงาน เลือกพื้นที่งาน เลือกลักษณะงานได้

มีรายได้

เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โอที ค่าเดินทาง
เงิน Incentive จากการประเมิน

ร่วมงานกับเรา