วิธีการเลือกใช้รถตู้

รถตู้รับส่งพนักงาน

ก่อนจะถึง วิธีการเลือกรถตู้ เราควรเข้าใจประเภทของรถตู้ก่อน เพื่อให้ช่วยในการเข้าใจมากขึ้น

รถตู้มีกี่ประเภท ประเภทของรถตู้

ปัจจุบันบนท้องถนนมีรถตู้ในบริการมากมาย ทั้งรถโดยโดยสารประจำทางและส่วนบุคคล หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมป้ายทะเบียนรถตู้นั้นมีสีที่ต่างกัน

ความแตกต่างนั้นบงบอกถึงประเภทของรถตู้ตามสีของป้ายทะเบียนได้ดังนี้

1. ป้ายทะเบียนสีฟ้า หมายถึง รถตู้วิ่งทั่วไป

2. ป้ายทะเบียนสีเหลือง เป็นป้ายทะเบียน จะมีทั้งเป็นรถตู้โดยสารแบบประจำทาง และ รถตู้โดยสารแบบไม่ประจำทาง

  1. ป้ายทะเบียนดำ คือรถตู้ใช้ในงานภายในจะมีที่นั่งเท่ากับหรือน้อยกว่า 7 ที่นั่ง

ประเภทของรถตู้ตามที่นั่ง

นอกจากการแบ่งตามสีป้ายทะเบียนแล้ว เราสามารถแบ่งตามลักษณะหรือจำนวนที่นั่งของรถตู้ได้

คือรถตู้VIP และรถตู้ทั่วไป การแบ่งแบบนี้เป็นการแบ่งชนิดของรถตู้ตามคนส่วนมากเรียกซึ่งเป็นการแบ่งอย่างไม่เป็นทางการ หากจะแบ่งอย่างหยาบๆว่ารถไหนVIP หรือไม่นั้นก็สามารถดูจากจำนวนที่นั่งได้ดังนี้:

  1. หากพูดกันถึงความสะดวกสบายคงต้องยกให้เป็นรถตู้ 7 เป็นอันดับแรก โดยรุ่นนี้ส่วนใหญ่การใช้งานจะเป็นรถของผู้บริหาร หรือ รถของครอบครัว มีความสะดวกสบายในการเดินทางระยะทางไกล ในบางรุ่นสามารถหมุนเก้าอี้เข้าหากันได้เพื่อใช้ในการพูดคุยกันในรถ และอาจจะมีทีวีในตัวติดตั้งมากับตัวรถ
  2. รถตู้รุ่นต่อมาที่นิยมให้บริการคือรถตู้ VIP ส่วนมากจะสามารถนั่งได้ 9-10 ที่นั่งโดย เป็นแถวหน้า 2- 3 ที่นั่ง  3 ที่นั่งในอีกสองแถวถัดไป และด้านหน้า 1 ที่นั่ง รวมเป็น 9-10 ที่นั่ง ที่นั่งแต่ละที่นั่งจะสามารถ ปรัปเบาะเอนได้ มีเบาะรองคอ และบางคันจะมีโทรทัศน์ในตัวรถอีกด้วย
  3. รถตู้รุ่นสุดท้ายคือส่วนรถตู้ 12 ที่นั่งและ 14 ที่นั่ง ใช้เป็นรถตู้โดยสารประจำทาง หรือ โดยใช้ภายในองกรณ์ โดยมีที่นั่งแถวละ3 ที่นั่ง4 แถว และ มีที่นั่งคนขับอีก 1-2 ที่นั่งเบาะจะเอนได้เล็กน้อยหรือไม่ได้เลย เก้าอี้ที่เอนไม่ได้เลยเช่นเบาะในแถวสุดท้าย

วิธี การเลือกรถตู้ ทั่วไป

หากถามถึง วิธีการเลือกรถตู้ อย่างไร อย่างง่ายที่สุดคือ ต้องคำนึงถึงจำนวนทีนั่งและความสะดวกสบายของการนั่ง ระยะทางที่เดินทางซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากการเดินทางในระยะเวลายาวก็สามารถทำให้ผู้โดยสารปวดเมื่อยได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงจำนวนผู้โดยสาร ระยะทาง เป็นหลัก หากเดินทางไกลก็ควรเลือกรถตู้ที่มีความนั่งสบายเป็นหลัก