ประโยชน์ของ รถรับส่งพนักงาน

ประโยชน์ของ รถรับส่งพนักงาน : รถรับส่งพนักงานเป็นสวัสดิการพิเศษหนึ่งของ กิจการ เพื่อช่วยประหยัด ค่าเดินทางของพนักงาน อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานเข้างานได้พร้อมกัน เพื่อประโยชน์ในประสิทธิภาพของบุคคลากร ประโยชน์ของ รถรับส่งพนักงาน ทางอ้อมอีกอย่างคือการ พนักงานสามารถเพิ่มความสัมพันธ์กันระหว่างนั่ง รถรับส่งพนักงาน กลับบ้านได้อีกด้วยประโยนช์ของ รถรับส่งพนักงาน เปรียบเทียบกับการซื้อรถพนักงานเองมีหลายประการดังนี้

ค่าใช้จ่าย

หากบริษัทเลือกที่ซื้อมีสินทรัพย์เองนั้น บริษัทจะมีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น มีความเป็นเจ้าของ สามารถใช้ได้งานรถได้อย่างเต็มที่เต็มเวลา แต่อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ ในครั้งแรกที่ซื้อรถในระยะยาวบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายที่อาจต่ำกว่าการว่าจ้าง บริการรถรถรับส่งพนักงาน แต่ค่าใช้จ่ายการซื้อรถนี้อาจไม่สามารถ ใช้เป็นค่าใช้ได้ได้ทั้งหมดเนื่องจาก กฏของสรรพากร นอกจากค่าใช้จ่ายใน การซื้อรถแล้วยังมีค่าใช้จ่ายค่ารถแล้วยังมีค่าใช้จ่าย บำรุงรักษา ซ่อมบำรุง ค่าน้ำมัน ค่าล้างรถ ซึ่งใช้ต้องมีการควบคุมการใช้จ่าย เพื่อไม่ให้เป็นจุดรั่วไหลของเงินสด

แต่หากบริษัท ใช้บริการ รถรับส่งพนักงาน บริษัทสามารถ ทดลองใช้โดยทำสัญญาเป็น ปีได้ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้ได้เต็มจำนวน บริษัทไม่ต้องแบกรักค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

เมื่อรถเสียมีรถสำรอง

หากบริษัทซื้อรถเองเมื่อรถเสีย บริษัทอาจจะต้องรอระยะเวลาซ่อม  และไม่สามารถบริการรับส่งพนักงานได้ในช่างระยะเวลาหนึ่ง แต่หากใช้บริการ รถรับส่งพนักงาน บริษัทรถรับส่งจะมีรถแทนให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า แม้ว่าในกรณีฉุกเฉินรถเสียกลาง ทางเพชรวิไลก็มีรถพร้อมถ่ายผู้โดยสารตลอดเวลา

พนักงานขับรถ

หากบริษัท ซื้อพาหนะเองบริษัทต้องสรรหาพนักงานขับรถเองซึ่งอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญทางการขับรถรับส่ง และต้องรับภาระจ่ายค่าจ้างพนักงานแม้จะหยุดสวัสดิการรถรับส่งพนักงาน ต่างกับการใช้บริการรถรับส่งคือทาง หจก. เพชรวิไล ได้สรรหาพนักงานผู้ชำนาญ มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี และได้รับการอบรมทุกปี  และมีการตรวจสอบแอลกอฮอลทุกครั้งก่อนขับขี่ลูกค้าจึงสามารถ มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นมืออาชีพได้