อุปกรณ์ความปลอดภัยใน รถรับส่งพนักงาน

นอกจากการขับขี่ตามกฎจราจร การเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอ สามารถสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ปลอดภัยแล้ว รถตู้รับส่งพนักงาน และรุบัสรับส่งพนักงานทุกคันของหจก. เพชรวิไลและบริษัท สาธิตแอร์บัสได้ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ทันสมัยภายในตัวรถ อุปกรณ์ความปลอดภัยใน รถรับส่งพนักงานได้แก่

  1. เข็มขัดนิรภัยอุปกรณ์ความปลอดภัยอันดับแรกที่ขาดไม่ได้คือ เข็มขัดนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นสิ่งที่ผู้โดยสารอาจจะมองข้าม แต่การคาดเข็มขัดนิรภัยนั้นสามารถช่วยบรรเทาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้มากกว่า 40%
  2. ที่ทุบกระจกรถอุปกรณ์ความปลอดภัยอันดับต่อมาคือ ที่ทุบกระจกรถ เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ผู้โดยสารเมื่อขึ้นรถควรจะมองหา ว่าอยู่ในต่ำแหน่งใดของตัวรถ
  3. ถังดับเพลิงซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน เมื่อขึ้นรถแล้วผู้โดยสารควรสำรวจถึงต่ำแหน่งที่วางและควรศึกษาวิธีใช้งาน
  4. GSPรถของบริษัท ทันสมัยด้วยการติดตั้ง GSP สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่อยู้ได้บนเว็บไซด์
  5. กล้องเป็น อุปกรณ์ที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบัน โดยทางบริษัทได้ติดกล้องหน้า กล้องหลังและกล้องภายในตัวรถเพื่อเสริมความปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง

สะดวกสบาย