วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่าบนรถรับส่ง

วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่า
แม้ว่าประเทศไทยจะตรวจพบผู้ป่วยเชื้อไวรัสจำนวนไม่มาก แต่การป้องกันไว้ก่อนแก้เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิไลและ บริษัท สาธิตแอร์บัส ได้เห็นความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า บนรถรับส่งพนักงาน จึงได้วางแผนป้องกันการไวรัสโคโรน่า โดย  
  1. การทำความสะอาดภายในตัวรถ ทำความสะอาดเบาะและ อุปกรณ์ภายในตัวรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังปฏิบัติงานรับส่งทุกรอบ
  2. การวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน วัดอุณหภูมิของพนักงานก่อนเริ่มงานบริการขับรถรับส่งเพื่อตรวจกรอง
  3. การใช้ผ้าปิดปาก กำหนดให้พนักงานขับรถสวมใส่ผ้าปิดปากตลอดการปฏิบัติงาน   และในส่วนของผู้โดยสาร ผู้โดยสารควรสวมใส่ผ้าปิดปาก ขณะอยู่บนรถหรืออยู่ในชุมชน
(หมายเหตุ เนื่องจากหจก.เพชรวิไล ไม่ใช้รถเวียน หรือ รถร่วม จึงเป็นการลดความเสี่ยงในการติดต่อไวรัสโคโรน่า ได้ระดับหนึ่ง)  
วิธีป้องกัน โคโรน่าไวรัส โควิด-19