การขับขี่ปลอดภัยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

เป่าแอลกอฮอล

เป่าแอลกอฮอลปัจจุบันจำนวนรถได้เพิ่มขึ้นมาก การจราจรคับคั่งทำให้โอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุเชิงป้องกัน เราจึงควรให้ความสำคัญกับหลักการขับขี่ปลอดภัย

หลักการ การขับขี่ปลอดภัย

 1. การคาดเข็มขัดนิรภัย เป็นเรื่องที่ทุกคนทราบแต่บางครั้งก็อาจจะเผลอลืมกันไป การคาดเข็มขัดนิรภัยนั้น สามารถลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุทั่วไปได้ 40-50% ลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บสาเหตุได้ 43-65% และลดอัตราการเสียชีวิตได้ 40-60%(ข้อมูลจาก สสส.)
 2. ตรวจสภาพรถ สภาพเบรค สภาพไฟอย่างสม่ำเสมอ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน
 3. การให้สัญญาณไฟ ก่อนเปลียนช่องทางทุกครั้ง และต้องมองกระจกทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนเลน หรือเลี้ยวรถ เพื่อป้องกันจุดบอดของการมองเห็น
 4. ความรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจรและการปฏิบัติตามสัญญาณไฟ การเคารพกฎจราจรสามารถช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะได้ลงได้
 5. งดการขับสวนทาง ไม่ว่าจะมีรถขับอยู่หรือไม่ เพราะบางครั้งอาจจะมีรถขับมาเร็วและมองไม่เห็นก็เป็นได้
 6. งดการขับขี่บนทางเท้า การขับขี่บนทางเท้านอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อผู้เดินทางเท้าอีกด้วย
 7. ความพร้อมของผู้ขับรถ แม้สภาพรถจะดีเยียมเพียงใด หากผู้ขับไม่สบายหรือ ได้รับยาที่ทำให้ง่วงซึม อันมีผลต่อการขับขี่ ก็สามารถทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นได้
 8. ความเร็วของการขับรถ ไม่ควรเกินกฎหมายกำหนด
 9. ห้ามเสพ สิ่งมึนเมา สิ่่งมึนเมานั้นทำให้การตัดสินใจช้าลง ซึงการตัดสินใจผิดเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 10. สี่แยก หรือ ทางแยก เมื่อขับผ่านทางแยกควรชะลอความเร็วลง เผื่อรถที่กำลังขับมานั้นมองไม่เห็นรถของเรา หรือสามารถรถในกรณีที่มีรถฝ่าไฟจราจรได้ทันท่วงที
 11. สภาพพื้นผิว ต้องระมัดระวังบริเวณที่ถนน ขรุขระหรือเป็นหลุดเป็นบ่อ ควรชะลอความเร็วลง เพื่อลดความเสี่ยงการพลิกคว่ำ หรือการลื่นถไล

ชะลอความเร็วเมื่อฝนตก เมื่อฝนตกจะทำให้สภาพการมองเห็นลดลง ประกอบกับพื้นถนนที่ลื่น จึงสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย การขับรถด้วยความเร็วที่ลดลงสามารถลด และเพิ่มความระมัดระวังจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้