ประโยชน์ของ รถรับส่งพนักงาน

ประโยชน์ของ รถรับส่งพนักงาน : รถรับส่งพนักงานเป็นสวัสดิการพิเศษหนึ่งของ กิจการ เพื่อช่วยประหยัด ค่าเดินทางของพนักงาน อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานเข้างานได้พร้อมกัน เพื่อประโยชน์ในประสิทธิภาพของบุคคลากร ประโยชน์ของ รถรับส่งพนักงาน ทางอ้อมอีกอย่างคือการ พนักงานสามารถเพิ่มความสัมพันธ์กันระหว่างนั่ง รถรับส่งพนักงาน กลับบ้านได้อีกด้วยประโยนช์ของ รถรับส่งพนักงาน เปรียบเทียบกับการซื้อรถพนักงานเองมีหลายประการดังนี้

ค่าใช้จ่าย

หากบริษัทเลือกที่ซื้อมีสินทรัพย์เองนั้น บริษัทจะมีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น มีความเป็นเจ้าของ สามารถใช้ได้งานรถได้อย่างเต็มที่เต็มเวลา แต่อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ ในครั้งแรกที่ซื้อรถในระยะยาวบริษัทจ่ายค่าใช้จ่ายที่อาจต่ำกว่าการว่าจ้าง บริการรถรถรับส่งพนักงาน แต่ค่าใช้จ่ายการซื้อรถนี้อาจไม่สามารถ ใช้เป็นค่าใช้ได้ได้ทั้งหมดเนื่องจาก กฏของสรรพากร นอกจากค่าใช้จ่ายใน การซื้อรถแล้วยังมีค่าใช้จ่ายค่ารถแล้วยังมีค่าใช้จ่าย บำรุงรักษา ซ่อมบำรุง ค่าน้ำมัน ค่าล้างรถ ซึ่งใช้ต้องมีการควบคุมการใช้จ่าย เพื่อไม่ให้เป็นจุดรั่วไหลของเงินสด

แต่หากบริษัท ใช้บริการ รถรับส่งพนักงาน บริษัทสามารถ ทดลองใช้โดยทำสัญญาเป็น ปีได้ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้ได้เต็มจำนวน บริษัทไม่ต้องแบกรักค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

เมื่อรถเสียมีรถสำรอง

หากบริษัทซื้อรถเองเมื่อรถเสีย บริษัทอาจจะต้องรอระยะเวลาซ่อม  และไม่สามารถบริการรับส่งพนักงานได้ในช่างระยะเวลาหนึ่ง แต่หากใช้บริการ รถรับส่งพนักงาน บริษัทรถรับส่งจะมีรถแทนให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า แม้ว่าในกรณีฉุกเฉินรถเสียกลาง ทางเพชรวิไลก็มีรถพร้อมถ่ายผู้โดยสารตลอดเวลา

พนักงานขับรถ

หากบริษัท ซื้อพาหนะเองบริษัทต้องสรรหาพนักงานขับรถเองซึ่งอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญทางการขับรถรับส่ง และต้องรับภาระจ่ายค่าจ้างพนักงานแม้จะหยุดสวัสดิการรถรับส่งพนักงาน ต่างกับการใช้บริการรถรับส่งคือทาง หจก. เพชรวิไล ได้สรรหาพนักงานผู้ชำนาญ มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี และได้รับการอบรมทุกปี  และมีการตรวจสอบแอลกอฮอลทุกครั้งก่อนขับขี่ลูกค้าจึงสามารถ มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นมืออาชีพได้

มาตราฐานISO9001:2015 – รถรับส่งพนักงาน

มาตราฐาน ISO9001:2015 - รถรับส่งพนักงาน

ISO9001:2015

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิไล และบริษัท สาธิตแอร์บัส จำกัดได้เห็นความสำคัญของความปลอดภัยและการมุ่งเน้นการให้บริการรับส่งพนักงาน ที่ดีจึงได้นำมาตราฐานการจัดการองค์กรISO9001:2015 เป็นกรอบการจัดการองกรค์หลัก ซึ่งครอบคลุมถึง Risk Management และ การวางแผนการบริการเชิงปฎิบัติการ โดยระบุความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดขึ้น วางแนวทางแก้ปัญหา กำหนดมาตราฐาน วางแผนการจัดการเชิงปฏิบัติ แผนการการรับมือการแก้ไข  รวมถึงการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 

 

 

มาตราฐานความปลอดภัยที่ ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิไล และบริษัท สาธิตแอร์บัส จำกัด ดำเนินการครอบคลุมถึงส่วน

 – ความปลอดภัยของตัวรถที่ใช้รับส่งพนักงาน

 – ความปลอดภัยในการขับขี่

 – ความปลอดภัยในการโดยสาร

 – ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับรถรับส่ง

 – ความปลอดภัยเชิงป้องกันในกรณี ฉุกเฉิน

 

ความปลอดภัยของตัวรถที่ใช้รับส่งพนักงาน

สภาพรถขับรับส่งนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของการขับขี่ปลอดภัย ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในสภาพรถอย่างมากคือ บริษัทฯมีทีมงานช่างคอยตรวจสอบสภาพรถ เพื่อซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการชำรุด เช่นการตรวจสภาพเครื่องยนต์และตรวจสอบและเปลี่ยนยางรถ

ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์สม่ำเสมอ

ความปลอดภัยในการขับขี่

ทั้งรถโดยสารปรับอากาศรับส่ง และรถตู้VIPรับส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิไล และบริษัท สาธิตแอร์บัส จำกัดทุกคัน ได้ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลพื้นฐาน (GSP) ตามลักษณะที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ เช่น 

  • ต้องสามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายคมนาคม สามารถบันทึกและส่งข้อมูลการเดินทางของรถ ในรูปแบบพิกัดบนพื้นโลก โดยมีการคลาดเคลื่อนในแนวราบไม่เกิน 20 เมตร 
  • สามารถบันทึกความอัตราความเร็วในหน่วยไม่เกินกิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถวัดความเร็วของรถได้ในทุก 1 นาที 
  • สามารถบันทึกจำนวนชั่วโมงของผู้ขับรถ โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 1 นาที
  • สามารถบันทึก วันเวลา และ ชื่อนามสกุลหรือเลขที่ใบอนุญาตผู้ขับรถ ได้
  • GPSต้องมีระบบควบคุมให้ผู้ขับขี่แสดงตนผ่านระบบบ่งชี้ผู้ขับ อาจมีสัญญาณแจ้งเตือนหรือไม่ให้เครื่องยนต์ทำงานหากไม่มีการระบุตัวตน
  • ต้องมีระบบบันทึกข้อมูลการใช้งานของรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
  • GSP สามารถส่งข้อมูลการใช้งานของรถในลักษณะ ที่เป็น Real Time หรือ สามารถส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า 1 ครั้งใน 5 นาที

[ข้อมูลจากกรมขนส่งทางบก]

   โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตราฐานอัตราความเร็วการขับรถไว้ไม่เกิน 90 กม./ชั่วโมง ตามกฎของกรมขนส่งทางบก และได้ตรวจสอบรายงานความเร็วอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน หากมีรถที่วิ่งเร็วเกินกำหนดก็จะตักเตือน ให้พนักงานรับทราบ

ขับไม่เกิน 90 กม./ชม.

ความปลอดภัยในการโดยสาร

ผู้โดยสารรถรับส่งควรคาดเข็มขัดตลอดการเดินทาง หากผู้โดยการมีอากาศไม่สบาย ไอจาม ควรใช้ผ้าปิดปากระหว่างการโดยสารบนรถ

วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่า
ป้องกันไวรัสโคโรน่า

ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับรถรับส่ง

   อนึ่งสภาพรถมีความสำคัญในความปลอดภัยแต่หากขาดพนักงานขับรถที่สามารถไว้วางใจได้ความปลอดภัยในการขับขี่คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ทางบริษัทฯได้ให้ความใส่ใจในการ รับสมัครพนักงานขับรถบัสรับส่ง และ พนักงานขับรถตู้รับส่ง โดยมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ตรวจสอบระดับแอลกอลฮอล: ตรวจสอบก่อนเริ่มงาน

ทุกวันก่อนบริการ รับส่งพนักงาน ตั้งแต่เช้ามืดก่อนเริ่มงานรอบเช้า และก่อนเริ่มงานรอบเย็นบริษัทมีการตรวจแอลกอฮอล์โดยการเป่าลมหายใจพนักงานทุกคน เพื่อวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ เพื่อทำให้มั่นใจในประสิทธิของร่างกายในการขับขี่

 

ตรวจเช็คสุขภาพและสารเสพย์ติด:

บริษัทฯมีการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานขับรถเพื่อตรวจเช็คโรคติดต่อทางลมหายใจ

และมีการตรวจสอบสารเสพย์ติดพนักงานขับรถรับส่งเดือนละ 2 ครั้งโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

 

ในด้านความรู้: การอบรม

บริษัทฯมีการการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถปีละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้เชิงป้องกันในการขับขี่บนท้องถนน

ความปลอดภัยเชิงป้องกันในกรณี ฉุกเฉิน

บริษัทฯ ได้ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และ วางแนวทางการรับมือหากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น รถเสียขณะให้บริการรับส่ง บริษัทฯได้จัดการให้มีรถและคนขับสำรองเตรียมพร้อมเพื่อถ่ายผู้โดยสารโดยทันที 

 

นอกจากนี้ยังมีการฝึกพนักงานว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินต่างๆ

วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่าบนรถรับส่ง

วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่า
แม้ว่าประเทศไทยจะตรวจพบผู้ป่วยเชื้อไวรัสจำนวนไม่มาก แต่การป้องกันไว้ก่อนแก้เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิไลและ บริษัท สาธิตแอร์บัส ได้เห็นความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า บนรถรับส่งพนักงาน จึงได้วางแผนป้องกันการไวรัสโคโรน่า โดย  
  1. การทำความสะอาดภายในตัวรถ ทำความสะอาดเบาะและ อุปกรณ์ภายในตัวรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนและหลังปฏิบัติงานรับส่งทุกรอบ
  2. การวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน วัดอุณหภูมิของพนักงานก่อนเริ่มงานบริการขับรถรับส่งเพื่อตรวจกรอง
  3. การใช้ผ้าปิดปาก กำหนดให้พนักงานขับรถสวมใส่ผ้าปิดปากตลอดการปฏิบัติงาน   และในส่วนของผู้โดยสาร ผู้โดยสารควรสวมใส่ผ้าปิดปาก ขณะอยู่บนรถหรืออยู่ในชุมชน
(หมายเหตุ เนื่องจากหจก.เพชรวิไล ไม่ใช้รถเวียน หรือ รถร่วม จึงเป็นการลดความเสี่ยงในการติดต่อไวรัสโคโรน่า ได้ระดับหนึ่ง)  
วิธีป้องกัน โคโรน่าไวรัส โควิด-19