มาตราฐานISO9001:2015 – รถรับส่งพนักงาน

มาตราฐาน ISO9001:2015 - รถรับส่งพนักงาน

ISO9001:2015

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิไล และบริษัท สาธิตแอร์บัส จำกัดได้เห็นความสำคัญของความปลอดภัยและการมุ่งเน้นการให้บริการรับส่งพนักงาน ที่ดีจึงได้นำมาตราฐานการจัดการองค์กรISO9001:2015 เป็นกรอบการจัดการองกรค์หลัก ซึ่งครอบคลุมถึง Risk Management และ การวางแผนการบริการเชิงปฎิบัติการ โดยระบุความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดขึ้น วางแนวทางแก้ปัญหา กำหนดมาตราฐาน วางแผนการจัดการเชิงปฏิบัติ แผนการการรับมือการแก้ไข  รวมถึงการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 

 

 

มาตราฐานความปลอดภัยที่ ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิไล และบริษัท สาธิตแอร์บัส จำกัด ดำเนินการครอบคลุมถึงส่วน

 – ความปลอดภัยของตัวรถที่ใช้รับส่งพนักงาน

 – ความปลอดภัยในการขับขี่

 – ความปลอดภัยในการโดยสาร

 – ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับรถรับส่ง

 – ความปลอดภัยเชิงป้องกันในกรณี ฉุกเฉิน

 

ความปลอดภัยของตัวรถที่ใช้รับส่งพนักงาน

สภาพรถขับรับส่งนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของการขับขี่ปลอดภัย ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในสภาพรถอย่างมากคือ บริษัทฯมีทีมงานช่างคอยตรวจสอบสภาพรถ เพื่อซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการชำรุด เช่นการตรวจสภาพเครื่องยนต์และตรวจสอบและเปลี่ยนยางรถ

ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์สม่ำเสมอ

ความปลอดภัยในการขับขี่

ทั้งรถโดยสารปรับอากาศรับส่ง และรถตู้VIPรับส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิไล และบริษัท สาธิตแอร์บัส จำกัดทุกคัน ได้ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลพื้นฐาน (GSP) ตามลักษณะที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ เช่น 

  • ต้องสามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายคมนาคม สามารถบันทึกและส่งข้อมูลการเดินทางของรถ ในรูปแบบพิกัดบนพื้นโลก โดยมีการคลาดเคลื่อนในแนวราบไม่เกิน 20 เมตร 
  • สามารถบันทึกความอัตราความเร็วในหน่วยไม่เกินกิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถวัดความเร็วของรถได้ในทุก 1 นาที 
  • สามารถบันทึกจำนวนชั่วโมงของผู้ขับรถ โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 1 นาที
  • สามารถบันทึก วันเวลา และ ชื่อนามสกุลหรือเลขที่ใบอนุญาตผู้ขับรถ ได้
  • GPSต้องมีระบบควบคุมให้ผู้ขับขี่แสดงตนผ่านระบบบ่งชี้ผู้ขับ อาจมีสัญญาณแจ้งเตือนหรือไม่ให้เครื่องยนต์ทำงานหากไม่มีการระบุตัวตน
  • ต้องมีระบบบันทึกข้อมูลการใช้งานของรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
  • GSP สามารถส่งข้อมูลการใช้งานของรถในลักษณะ ที่เป็น Real Time หรือ สามารถส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า 1 ครั้งใน 5 นาที

[ข้อมูลจากกรมขนส่งทางบก]

   โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตราฐานอัตราความเร็วการขับรถไว้ไม่เกิน 90 กม./ชั่วโมง ตามกฎของกรมขนส่งทางบก และได้ตรวจสอบรายงานความเร็วอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน หากมีรถที่วิ่งเร็วเกินกำหนดก็จะตักเตือน ให้พนักงานรับทราบ

ขับไม่เกิน 90 กม./ชม.

ความปลอดภัยในการโดยสาร

ผู้โดยสารรถรับส่งควรคาดเข็มขัดตลอดการเดินทาง หากผู้โดยการมีอากาศไม่สบาย ไอจาม ควรใช้ผ้าปิดปากระหว่างการโดยสารบนรถ

วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่า
ป้องกันไวรัสโคโรน่า

ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับรถรับส่ง

   อนึ่งสภาพรถมีความสำคัญในความปลอดภัยแต่หากขาดพนักงานขับรถที่สามารถไว้วางใจได้ความปลอดภัยในการขับขี่คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ทางบริษัทฯได้ให้ความใส่ใจในการ รับสมัครพนักงานขับรถบัสรับส่ง และ พนักงานขับรถตู้รับส่ง โดยมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ตรวจสอบระดับแอลกอลฮอล: ตรวจสอบก่อนเริ่มงาน

ทุกวันก่อนบริการ รับส่งพนักงาน ตั้งแต่เช้ามืดก่อนเริ่มงานรอบเช้า และก่อนเริ่มงานรอบเย็นบริษัทมีการตรวจแอลกอฮอล์โดยการเป่าลมหายใจพนักงานทุกคน เพื่อวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ เพื่อทำให้มั่นใจในประสิทธิของร่างกายในการขับขี่

 

ตรวจเช็คสุขภาพและสารเสพย์ติด:

บริษัทฯมีการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานขับรถเพื่อตรวจเช็คโรคติดต่อทางลมหายใจ

และมีการตรวจสอบสารเสพย์ติดพนักงานขับรถรับส่งเดือนละ 2 ครั้งโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

 

ในด้านความรู้: การอบรม

บริษัทฯมีการการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถปีละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้เชิงป้องกันในการขับขี่บนท้องถนน

ความปลอดภัยเชิงป้องกันในกรณี ฉุกเฉิน

บริษัทฯ ได้ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และ วางแนวทางการรับมือหากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น รถเสียขณะให้บริการรับส่ง บริษัทฯได้จัดการให้มีรถและคนขับสำรองเตรียมพร้อมเพื่อถ่ายผู้โดยสารโดยทันที 

 

นอกจากนี้ยังมีการฝึกพนักงานว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินต่างๆ